borduurpakketten en knooppakketten

Tip 05 - Borduren - een borduurring gebruiken of niet

Gebruik je om te borduren best een borduurring? Of net niet?

 

Nogal wat mensen gebruiken bij het borduren een ring. Nochtans is dat niet altijd een goed idee.

    borduurring1b-200.jpg

 

Nadelen van een borduurring

Een ring moet iedere keer wanneer je het werk weg legt, ook al is het maar tot de volgende dag, van het handwerk gehaald worden. Doe je dat niet, dan zal de stof beginnen vervormen. 

Wil je de volgende dag verdergaan, dan ga je hem er weer op zetten. Al dit afhalen en opzetten brengt schade toe aan je stof. De ring schuurt en krabt namelijk aan je stof. En dat veroorzaakt slijtage. Zet je een ring op een tekening die groter is dan de borduurring zelf, dan krabt hij niet alleen je stof maar ook nog het garen van de steken die je al gemaakt hebt. En dan loop je het risico dat je afgewerkte stuk gewoon lelijk gaat zijn.

 

Wanneer is het gebruik van een borduurring wel een goed idee?

Als je borduurt op hele fijne stoffen, die je zonder ring niet plat en gespannen kan houden. En als je tekening volledig in de ring past, met nog overschot van stof langs alle kanten. Soms zit er bij een pakket een borduurring bij, die meteen ook als lijstje wordt gebruikt. 

    borduurring2-240.jpg

 

Bij deze pakketten ga je als volgt te werk:

- Zorg dat de stof mooi recht in de ring zit, met aan alle kanten evenveel overschot. Het middelpunt van de stof mooi in het midden van de ring dus. 

- Je borduurt het hele werk zonder de ring van de stof te nemen, ook al duurt dat meerdere dagen, weken of zelfs maanden. Maakt allemaal niet uit. 

- Is het borduurwerk klaar? Dan knip je langs de randen het overschot van stof weg. Een 5-tal cm overschot overhouden is voldoende. Die overschot zoom je om (2x dubbel vouwen en een draad door rijgen). Plooi de stof naar de achterkant van de ring. Dan trek je lange draden door die zoom telkens van de ene kant van de ring naar de overkant. Nu zie je aan de rugkant een heleboel lange draden die heen en weer lopen. Van de achterkant van het borduurwerk zelf zie je nog weinig. Het restant van de stof is weggewerkt, het borduurwerk zit vast in de ring en je lijstje kan meteen opgehangen worden.

 

Hoe borduren zonder ring?

Alles hangt af van de stof die je gebruikt. De meeste telpakketten bij voorbeeld, worden gemaakt op Aïda stof. Dat is een gesteven stof die al in blokjes is geweven. Een blokje komt overeen met een (kruis)steek. Deze stof is stijf genoeg om zonder ring te borduren.

Zodra je het kruis op je stof hebt aangebracht om het middelpunt te bepalen en steunlijnen te hebben, en je weet waar je gaat beginnen, kan je het grootste gedeelte van de stof oprollen. Dat doe je aan beide kanten van het borduurwerk. Je rolt van buiten naar binnen toe en in het midden laat je enkel het stukje vrij dat je meteen gaat borduren. De rolletjes zet je aan beide zijden vast met kleine veiligheidsspeldjes. 

Hoe groot je stof ook is, nu is het een klein en goed hanteerbaar stukje geworden dat makkelijk in de hand te houden is.

Eens je het middelste stukje van de tekening klaar hebt, rol je het ene rolletje verder op (je geborduurde stuk wordt mee opgerold) en het andere rolletje rol je een eindje af. Nu heb je opnieuw 2 rolletjes met in het midden een stukje vrije stof om het volgende deel van je tekening te borduren.

Op die manier ga je in dezelfde richting verder tot die ene kant van de tekening volledig klaar is. Dan rol je dat hele stuk opnieuw op naar het midden toe, terwijl je de andere kant afrolt.

Zie je het voor je?

Deze werkwijze heeft meerdere voordelen:

- De blanco stof die je later nog gaat borduren blijft netjes. Je kan er niet met je handen bij want ze zit opgerold, dus je kan ze niet vuil maken. Ook je (met potlood gekleurde) patroon kan ze niet raken. (De meest voorkomende oorzaak van bevuilde stof is dat je ze tegen het patroon hebt gelegd waarop je met potlood hebt getekend. Leg stof en gekleurd patroon nooit tegen elkaar!) 

- Eens je een geborduurd stuk hebt opgerold kan ook dat niet meer vuil worden.

- Je stof kan niet vervormen want je gebruikt geen borduurring.

- Je stof, noch gemaakte steken, kunnen beschadigd worden door een ring die krabt.

- De vakjes blijven mooi vierkant want je kan de stof niet bij elkaar frommelen terwijl je aan het borduren bent. Daardoor zullen de steken later ook allemaal mooi egaal zijn en even groot. Als je de stof verfrommelt, dan ga je ze weer vervormen. De blokjes blijven niet allemaal even groot want je drukt ze bij het verfrommelen tegen elkaar. En dan heb je de ene steek groot en de andere kleiner. Ook bij inlijsten krijg je dat niet meer goed. En je hebt een lelijk resultaat.

- De stof blijft ook stijf, zodat er makkelijk op te borduren blijft.

- Ook inlijsten wordt makkelijker want het borduurwerk is de hele tijd plat gebleven. Je hebt nergens de stof kunnen verfrommelen.

Stramienen van bij voorbeeld kruissteekkussens kan je op dezelfde manier oprollen terwijl je aan het borduren bent. 

 

Als borduren zonder hulpmiddel toch niet mogelijk is, of niet wenselijk:

Borduren op stoffen die minder stijf zijn dan Aïda en stramienen:

Bij stoffen zoals Evenweave, waar geen blokjes in geweven zijn maar waarbij je over 2 draden telt om 1 kruissteek te hebben, kan het handiger zijn dat je ze kan opspannen. Ook al omdat deze stoffen minder stijf zijn dan Aïda.

Ook bij hele grote stukken, eventueel op Aïdastof, is het dikwijls wel een goed idee, een hulpmiddel te gebruiken.

Maar in plaats van een borduurring kan je dan beter een borduurraam nemen. Met een raam zet je de beide uiteinden van de stof vast en dan rol je ze op, net zoals bij de Aïdastof hierboven uitgelegd. De stof wordt dus niet vervormd, noch beschadigd door krabben want het raam raakt enkel de randen van de stof en het raam wordt er niet afgehaald maar blijft de hele tijd zitten, zo lang je het borduurwerk niet af hebt. Ook de gemaakte steken kunnen niet beschadigd worden door een krabbende ring.

    ramen-150h.jpg

De tekening hoeft ook absoluut niet helemaal in het raam te passen, wat bij een ring wel het geval is. Met een raam zit het overschot van stof weer in dat rolletje beschermd tegen vuil en verfrommelen. Om het formaat van raam te bepalen, baseer je je op 1 kant van de stof. En dat mag gerust de smalste kant zijn. De langste kant zit opgerold, dus die lengte maakt niet uit. Is je stof aan de smalste kant bij voorbeeld 30 cm breed, dan komt het goed als je een raam van 35 cm neemt.

Het verschil met zelf oprollen zonder attributen is dat er nu een stevig stokje in het rolletje stof zit, waardoor ook fijnere en minder stijve stoffen door de rol stijf gehouden worden en makkelijk hanteerbaar blijven.

Het borduurraam kan je met de bovenkant op de rand van de tafel leggen en de onderkant in je schoot laten rusten, terwijl je aan je borduurwerk bezig bent.

 

 

Deze tips worden jou aangeboden door Nafra. Ze mogen in geen geval gekopieerd of gedupliceerd worden, onder welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. 

 

Het Nafra team wenst je veel plezier met handwerken...

Naar meer handwerktips.

Naar onze hele collectie handwerkpakketten.